Opłata za przedszkole składa się z następujących składników:

1. czesnego w wysokości 250 zł płatnego przez 12 miesięcy od września do sierpnia;


2. opłaty za wyżywienie w wysokości 9,00 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu;


3. opłaty wpisowej w wysokości 250,00 płatnej przy pierwszym zapisie dziecka do przedszkola. Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku niezapewnienia miejsca dla dziecka w oddziale przedszkolnym.


W RAMACH OPŁATY STAŁEJ PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:

- opiekę w godz. od 6:30 do 17:00,

- zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,

- język angielski,

- zajęcia rytmiczno - taneczne,

- opiekę logopedyczną,

- opiekę psychologa,

- gimnastykę korekcyjną,