DLA RODZICÓW

Nasze propozycje dla rodziców
Dla Rodziców proponujemy
  • Zebrania grupowe i zajęcia otwarte.
  • Dni otware w grupach.
  • Kontakty indywidualne.
  • Gazetki grupowe i stronę internetową.
  • Wspólne przeżywanie uroczystości przedszkolnych i kościelnych.
  • Wspólne świętowanie.
  • Festyn Rodzinny.
  • Rocznicę poświęcenia groty ze Świętą Rodziną i nadania imienia przedszkolu.