KADRA

Nasi drodzy pedagodzy

Dyrektor

ks. dr Grzegorz Kiełbasa

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny w Tarnowie – studia magisterskie z teologii z przygotowaniem pedagogicznym; Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie – studia doktoranckie z teologii moralnej; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe: 1. Zarządzanie Instytucją Oświatową w Zreformowanym Systemie Edukacji, 2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 3. Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); prefekt Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu; nauczyciel dyplomowany.


Kadra pedagogiczna

p. mgr Bogusława Salamon – wicedyrektor, nauczyciel wspomagający

Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; nauczyciel dyplomowany.


p. mgr Lidia Bajerska – nauczyciel języka angielskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku filologia w specjalności język angielski z językiem rosyjskim;

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia magisterskie na kierunku neofilologia w specjalności filologia angielska; nauczyciel stażysta.


p. mgr Katarzyna Karyta – wychowawca, nauczyciel rytmiki

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną dziecka; Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu – studia muzyczne I Stopnia; nauczyciel kontraktowy.


p. Lucyna Górka – nauczyciel wspomagający

Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu – studium nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne; nauczyciel mianowany.


p. mgr Anna Homa – wychowawca, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie w zakresie: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie wychowania fizycznego;  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w zakresie: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej; nauczyciel mianowany.


p. mgr Dominika Kłębczyk – wychowawca, logopeda, prowadzenie zajęć z „Kółka tanecznego”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności nauczanie początkowe z językiem niemieckim; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe w zakresie logoterapia; nauczyciel mianowany.


p. mgr Iwona Kurdziel – nauczyciel wspomagający

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – studia magisterskie na kierunku politologia w specjalności nauk społecznych;

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe: 1. Przygotowanie pedagogiczne, 2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Urszula Legutko – wychowawca

Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu – studium nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne;

Akademia Pedagogiczna w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; nauczyciel mianowany.


p. mgr Anna Salabura – wychowawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne; nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Beata Strojny-Kolator – wychowawca, logopeda

Studium Nauczycielskie w Rabce – studium nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne;

Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Płocku – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej;

Uniwersytet Rzeszowski – studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatą w zreformowanym systemie edukacji; nauczyciel dyplomowany.


p. mgr Katarzyna Wielgus – nauczyciel wspomagający, pedagog

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna; nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Joanna Majewska – nauczyciel wspomagający, nauczyciel rytmiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – studia podyplomowe na kierunku muzyka i plastyka w szkole podstawowej; nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Beata Gołkowska – psycholog

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności pedagogika;

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności psychologia stosowana; nauczyciel kontraktowy.


 

Pomoce nauczycielek

p. Halina Gajdosz

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Lidia Gołąb

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Iwona Grońska

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Elżbieta Kiełbasa

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Agata Szeliga

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;


p. Danuta Sowa

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


NAPISZ DO NAS