KADRA

Nasi drodzy pedagodzy

Dyrektor

ks. dr Grzegorz Kiełbasa

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Instytut Teologiczny w Tarnowie – studia magisterskie z teologii z przygotowaniem pedagogicznym; Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie – studia doktoranckie z teologii moralnej; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe: 1. Zarządzanie Instytucją Oświatową w Zreformowanym Systemie Edukacji, 2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 3. Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika); prefekt Zespołu Szkół Katolickich w Nowym Sączu; Ekspert MENu wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy; nauczyciel dyplomowany.


Kadra pedagogiczna

p. mgr Lidia Bajerska – nauczyciel języka angielskiego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku filologia w specjalności język angielski z językiem rosyjskim;

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia magisterskie na kierunku neofilologia w specjalności filologia angielska;
nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Katarzyna Karyta – wychowawca, nauczyciel rytmiki

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją muzyczną dziecka; Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu – studia muzyczne I Stopnia;
nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Anna Homa – nauczyciel wspomagający, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie w zakresie: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne w zakresie wychowania fizycznego;  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu – studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w zakresie: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej;
nauczyciel dyplomowany.


p. mgr Dominika Kłębczyk –nauczyciel wspomagający, logopeda

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności nauczanie początkowe z językiem niemieckim; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe w zakresie logoterapia;
nauczyciel mianowany.


p. mgr Iwona Kurdziel –wychowawca

Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu – studia magisterskie na kierunku politologia w specjalności nauk społecznych;

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia podyplomowe: 1. Przygotowanie pedagogiczne, 2. Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna;

nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Urszula Legutko – wychowawca

Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu – studium nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne;

Akademia Pedagogiczna w Krakowie – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; nauczyciel mianowany.


p. mgr Anna Salabura – wychowawca

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna;

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
nauczyciel mianowany.


p. mgr Beata Strojny-Kolator – wychowawca, logopeda

Studium Nauczycielskie w Rabce – studium nauczycielskie na kierunku wychowanie przedszkolne;

Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej;

Uniwersytet Śląski w Katowicach – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej;

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Płocku – studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej;

Uniwersytet Rzeszowski – studia podyplomowe w zakresie zarządzania instytucją oświatą w zreformowanym systemie edukacji;
nauczyciel dyplomowany.


p. mgr Katarzyna Wielgus – nauczyciel wspomagający, pedagog

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika szkolna; 

Akademia Nauk Stosowanych w Ostrowców Świętokrzyskim - studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna;

nauczyciel mianowany.


p. mgr Katarzyna Filipowicz – nauczyciel wychowawca

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej; nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Joanna Stanek – nauczyciel wspomagający

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Instytut Pedagogiki – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
;
nauczyciel kontraktowy.


p. mgr Kamila Tokarczyk– nauczyciel wspomagający, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna
z terapią
pedagogiczną;

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
nauczyciel początkujący.p. mgr Joanna Polańska– nauczyciel wspomagający

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – studia licencjackie na kierunku filologia w specjalności filologia rosyjska

z językiem angielskim

Collegium Humanum, Szkoła Główna Menadżerska – studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika przedszkola

i wczesnoszkolna;

nauczyciel początkujący.


p. mgr Maria Barteczko– nauczyciel rytmiki

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
w zakresie rytmiki;
nauczyciel mianowany.


p. mgr Bohdana Baidiuk – wicedyrektor i psycholog dzieci ukraińskich

Ukraiński Uniwersytet Państwowy w Kamieńcu Podolskim – studia magisterskie na kierunku psychologia z przygotowaniem pedagogicznym;


Pomoce nauczycielek

p. Halina Gajdosz

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny
w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Lidia Gołąb

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny
w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Iwona Grońska

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Elżbieta Kiełbasa

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Danuta Sowa

Szkolenia i kursy kwalifikacyjne: Ośrodek Edukacji Permanentnej „Perm@nens” w Nowym Sączu – szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie – kurs kwalifikacyjny w zakresie szczegółowe aspekty ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w placówce oświatowej; Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Nowym Sączu – kurs kwalifikacyjny w zakresie pomoc nauczyciela przedszkola.


p. Małgorzata Sobierajska