DLA DZIECI

Nasza oferta dla dzieci
Dla dzieci proponujemy
 • Naukę religii (katechezę) w Przedszkolu
 • Rytmikę z umuzykalnieniem.
 • Kółko taneczne.
 • Języka angielski.
 • Gimnastykę korekcyjną.
 • Logoterapię.
 • Opiekę psychologa.
 • Rozój dziecka przez sztukę z elementami arteterapii.
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne.
 • Szkołę tańca.
 • Wycieczki przyrodnicze i poznawcze: Nawojowa, Stróże, Stary Sącz, Miasteczko Galicyjskie, Skansen i inne.
 • Teatrzyki w przedszkolu.
 • Wyjścia do: biblioteki, kina, apteki, fryzjera, pasmanterii, na pocztę, itp.
 • Spotkania w ciągu roku z: Misjonarzem, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Lekarzem, Dentystą, Pielęgniarką, Pszczelarzem, Górnikiem, Rycerzami, Autorami książek dla dzieci, sławnymi sportowcami i z innymi ciekawymi zawodami.