Prace plastyczne "Bałwanki"

Droga krzyżowa

Lepimy bałwana

Prace plastyczne "Serduszka"

Jak sortować odpady

Przedszkoliada Tour

Spacer do parku

"Maluszki" w ogrodzie

Spotkania czytelnicze

Spotkanie z muzykiem

Spotkanie z panią bibliotekarką

W przedszkolnej bibliotece

Teatrzyk "Przypowieść o talentach"

Gr. I - spotkanie z bibliotekarką

Wyjście do biblioteki

Gry memo i domino

Zabawy matematyczne

Zabawy ruchowe w ogrodzie

Zabawy zimowe

Rozpoznawanie emocji

W krainie wiecznej zimy

Zajęcia matematyczne - domino

Zajęcia plastyczne

Mały Badacz - Gr. I i V

Mały Badacz - Gr. II

Zajęcia matematyczne Gr. V

Zajęcia plastyczne Gr. II

Archiwum galerii